13 April 2012

DANSK Magazine: Juliane

© by DANSK/ Photographer Aitken Jolly/ Fashion Editor Anders Sølvsten Thomsen / Hair Bianca Tuovi/ Make-Up Hiromi Ueda/ Model Juliane Grüner / Scoop Models 

DANSK Magazine